Skip to main content
Category

Okategoriserade

SSE Räddningsövning i Norrland

By Nyheter, Okategoriserade, Projekt, SSE

Status

Pågående

När?
2017 vinter

I SSE projekt Bottenutskov Ramsele – Storfinnforsen hos Uniper har vi genomfört en räddningsövning. På de stora djup vi dyker på här är det viktigt att ha en snabb fungerande organisation att rädda våra dykare om en incident eller olycka skulle uppstå. Vi har vår egen tryckkammare på plats som medger snabb hjälp.
På max djup ca 37 m använder vi dyktabell 42 m. Vi kan vi bara vara nere en halvtimma då arbetsplatsen dessutom ligger högt över havet.
I dyklaget ingår 7 st dykare för att kunna bytas av.

Pålslagningspontonen, Björn

By Okategoriserade

SSE utför pålning samt bryggbygge på ett stort antal platser:

– Limhamn, Akterpålar
– Lagunen, Brygga samt akterpålar
– Lundåkra Hamnen, Akterpålar
– Norreborg, Akterpålar
– Höganäs Hamn, Akterpålar
– Strandhem, Akterpålar

Oresjön

By Okategoriserade

SSE har arbetat med utbyte av ledningsvikter åt Skanska i sydväst länken. Vår utrustning har varit flotten Pontus med kran och arbetsbåtar. Arbetsstyrkan har bestått av Dyklag 4 man och projekttiden var 5 veckor.

2014-08

By Okategoriserade

MarCon gruppen har förvärvat Stockholms Vattenentreprenader AB. SVENTAB bedriver en liknande verksamhet som Marcongruppen företrädesvis i Stockholm / Mälardalen. Vi är övertygade om att förvärvet kommer vara positivt för båda verksamheterna och vår ambition är att positionera SVENTAB som det ledande dykföretaget i Stockholmsregionen på samma sätt som övriga bolag i MarCon- gruppen är på sina geografiska etableringar.

Trelleborgs Hamn

By Okategoriserade

SSE är underentreprenör åt Skanska Sverige AB för uppförande av nytt färjeläge, FL10.

Vårt uppdrag: Bottenform för krönbalk ca 400 lpm, muddring och avjämning för erosionsskydd, placering och positionering av ca 110st länkplattor á 11 ton, gjutning av ca 4000m2 erosionsskydd, uppförande av 11st bottenboxar för fenderfundament.

Resurser:
– 2-3st Dyklag
– Sjögrip inkl. Bogserbåt, pråmar och grävmaskin.
– Sound Stabiliser samt mobilkran.

Malmö

By Okategoriserade

Svensk Sjöentreprenad har på uppdrag av Kronofogdemyndigheten i Malmö framgångsrikt bärgat fiskemotorbåten Sundland som gick på grund vid Lernacken jämte Öresundsbron för fyra år sedan. Båten var sönderdelad i flera delar. Arbetet har bedrivits med dyklag och arbetsmaskiner från fartyget M/S Frida samt mudderfartyget M/S Sjögrip med pråmar. Flera ton blandskrot och över 250 m3 trä har lyfts upp från havets botten. Skärmlänsar och absorbtionslänsar har använts för att fånga upp kvarvarande olja. Allt avfall har lämnats till vår underentreprenör som utfärdat återvinningsintyg.

Visingsö hamn

By Okategoriserade

2014-02. SSE har monterat nya fendrar i Visingsö hamn anpassade för Trafikverkets nya färja som trafikerar Gränna – Visingsö

Rustningshamn – VA-ledning

By Okategoriserade

2011-03-18 Ny VA-ledning till ön Ven. Ledningsläggning samt en ny fördelningskammare vid Rustningshamn. Muddring & schakt utföres av vårt entreprenad fartyg Filip med grävmaskin ombord.

Västervik – Kajreparation

By Okategoriserade

2011-04-11 Skeppsbrokajen med närliggande område har målet är att ge Västervik ett tydligare intryck som sjöstad. Vi utför kajreparation i form av ny stålspont med en ny platsgjuten krönbalk.

Utloppsledning i Lerkil

By Okategoriserade

Status
Avslutat

När?
Mar 2011

Var?
Lerkil, Kungsbacka

Frog förlägger en 1880 m lång utloppsledning. Ledningen har en diameter av 560 mm. Uppdragsgivare är Kungsbacka kommun.

Sjöledningar Pålnäsviken – Älgö

By Okategoriserade

Status
Avslutat

När?
Feb – Maj 2011

Var?
Pålnäsviken – Älgö

1,2 mil tryckavlopp och vattenrör skall läggas mellan Pålnäsviken och Älgö vid Saltsjöbaden i Nacka kommun. Schaktmassorna vid landfästet är förorenade så kunskap om miljöfarliga massor är viktigt. Utöver detta ligger utmaningen i projektet i att vikta och sänka ledningen från isen. Projektet beräknas vara klart i maj 2011.

Tryckbankar i Lundbyhamnen

By Okategoriserade

Status
Avslutat

När?
Mar 2011

Var?
Göteborg

En ”vall” läggs på botten mellan Kvillepiren och kajen. Vallen skall hindra förorenade muddermassor från att komma ut i älven. En siltgardin hindrar även eventuell spridning av grumlingen som uppstår när vallen läggs på botten.

Göteborg – Göta älvbron

By Okategoriserade

2010-07-15 Reparationsarbeten på delar av bron. Nytillverkning och komplettering av avvisarverk i stål och trä utföres samt reparation av ledverk och gångbryggor i trä. Vår egen Jack-up rigg Jack III lämpar sig utmärkt för arbetet.

Bottensondering

By Okategoriserade

Status
Avslutat

När?
Aug 2010

Var?
Lofoten

I början av Augusti körde tre av våra killar 520 mil med en plåtkatamaran på boggiesläp till Lofoten för ett jobb. Inför en kabelförläggning i Lofoten kompletterade vi våra samarbetspartners Marin Mätteknik AB med att göra en sondering av bottenförhållandena. Undersökningen genomfördes med spolrör enligt utarbetad standard.

Geoborrning Göta Älv

By Okategoriserade

Status
Avslutat

När?
Aug – Nov 2010

Var?
Göta-Älv från Marieholm till Vargön

Frog Castor och Jack-upen med besättning utför just nu en geologisk undersökning som skall ligga till grund för en skredriskrapport för Älvdalen.

Rivning av Ro-Ro ramp

By Okategoriserade

Status
Avslutat

När?
Jul – Dec 2010

Var?
Göteborg

Nytillverkning av pollarfundament och rivning av betongramp pågår. Betongrampen (500m2) ska bort och 70 betongpålar kapas vid botten. Totalt är det ca 1000 ton betong som skall rivas och inget material får hamna i vattnet. Fartygsanlöp fortgår som vanligt

Underhåll på havsbaserad vindkraft

By Okategoriserade

2009-12-01 Den havbaserade vindkraften ställer speciella krav på de utrustningar och personal som skall medverka. Den miljön vi arbetar i är ofta väldigt utsatt med sina speciella förutsättningar som kräver ett högt säkerhetsmedvetande från alla involverade.

SOUND PROSPECTOR, SOUND STABLISER och SOUND SUPPORTER arbetar här gemensamt för att våra kunder skall få den service de begär på ett framgångsrikt- och kostnadeffektivt sätt.

Att vi säkerställer de krav som ställs från den internationella marknaden för offshore arbeten har kontrollerats av företaget NOBLE DENTON.