Svensk Sjöentreprenad AB

Detta är vårt bolag där entreprenadverksamheten bedrivs ifrån. Vår inriktning är bl.a. nybyggnation, service, underhåll och utförande kring faciliteter i anslutning till vatten. Inom detta område erbjuder vi kompletta- eller delåtaganden avseende bl.a. hamnar, kajer, bryggor, fyrar, broar, kraftverk m.m. Genom ett unikt och mångårigt samarbete med olika anläggnings- och förvaltande företag kan vi erbjuda Er ett brett kunnande inom dessa områden. Via våra etableringar i Stockholm, Malmö, Ängelholm, Sölvesborg och Härnösand kan vi ge våra kunder snabba etableringar och uppnå optimala resultat.


SSE logga med undertext

Historik

Vi är ett av landets äldsta företag inom sjöentreprenad , dykeri och marine service. Sedan slutet på 60 talet har vi utfört entreprenader i alla tänkbara storlekar, samt varit en service partner till sjöfart, varv, kommuner,kraft och processindustri. Ägarstrukturen har skiftat under åren, i dag ingår SSE i Marcon Gruppen som har sitt säte i Ängelholm, Marcon Gruppen är också ägare till Frog Marine service, Stockholms Vattenentreprenader AB (SVENTAB), Marcon Teknik AB samt Marcon Windpower AB.

Policy

Verksamhet

Vi skall verka för ständiga förbättringar i en långsiktig relation med våra kunder och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling till gagn för människor, miljö och kulturarv. Vi skall vara den naturliga partnern för professionella beställares vattenverksamhet.

Detta uppnås genom att:

  • Beakta vår policy vid inköp och produktutveckling
  • Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare
  • Engagera personalen i vårt miljö- och kvalitetsarbete genom aktivt ledarskap, utbildning och dialog
  • Genom välutbildad personal och god teknikanvändning skall vi verka för en god arbetsmiljö
  • Erfarenheter från både kunder och oss själva skall systematiskt återföras, för att skapa konkurrenskraftiga, felfria produkter och god arbetsmiljö.
  • Ligga i framkant inom vårt affärsområde vad gäller personal, kompetens och teknik

Läs mer nedan. Ladda ner hela vårt policy-dokument här

Läs vår verksamhetspolicy. Läs vår versamhetspolicy här!

Läs MarCon gruppens Personuppgiftpolicy.  Läs vår versamhetspolicy här!

Certifikat

Kvalitetssäkring

ISO-certifiering