Skip to main content

Varför visselblåsa?

På MarCon-Gruppen i Sverige AB och samtliga dotterbolag Svensk sjöentreprenad i Malmö AB, Stockholms vattenentreprenader AB, Svenska tungdykargruppen AB, DYKAB i Luleå aktiebolag och Marcon teknik AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://marcongruppen.visslan-report.se

 

Vem kan rapportera?

F√∂renklat kan du rapportera missf√∂rh√•llanden om du √§r eller har varit verksam inom MarCon-Gruppen i Sverige ABs samtliga bolag. √Ąr du os√§ker uppmuntrar vi dig att l√§sa mer i v√•r visselbl√•sarpolicy.

 

Vad kan rapporteras?
Vi uppmanar dig att visselbl√•sa vid misstanke om ett missf√∂rh√•llande inom f√∂retaget med allm√§nintresse av att det kommer fram. √Ąr du os√§ker uppmuntrar vi dig att l√§sa mer i v√•r visselbl√•sarpolicy. Du beh√∂ver inte bevis f√∂r din misstanke, men alla rapporteringar m√•ste l√§mnas i god tro.

 

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Lindahl KB för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:

Fullständig visselblåsarpolicy: Länk

Policy vid hantering av personuppgifter: Länk