Frog Marine Service

Vi ingår tillsammans med Svensk Sjöentreprenad (SSE), Stockholms Vattenentreprenader AB (SVENTAB), Marcon Teknik AB (MTE) samt Marcon Windpower AB (MWP) i Marcon Gruppen AB, ett av Sveriges ledande företag inom marin anläggning och marine service. Våra speciella tjänster riktade mot fartyg och handelsflottan bedrivs i detta bolag med särskilda certifikat. Vi utför alla typer av arbeten i och i närheten av vatten, förutom ca 20 dykare är vi ett 15 tal sjömän som hanterar bogserbåtar, pråmar etc etc vi har en komplett utrustnings park för arbete i och på vatten. Vid vår egna kajanläggning på Ringön i Göteborg har vi förråd, verkstad mm. Vi utför alla typer av undervattens service till sjöfart, petrokemi, vattenkraft och kommuner. Våra styrkor är; anpassad utrustning, kompetent personal samt stor flexibilitet. Vi kan på kort tid ställa om verksamheten och anpassa oss till kunders behov och önskemål.

fms

Historik

Vi är ett av landets äldsta företag inom sjöentreprenad , dykeri och marine service. Sedan slutet på 60 talet har vi utfört entreprenader i alla tänkbara storlekar, samt varit en service partner till sjöfart, varv, kommuner,kraft och processindustri. Ägarstrukturen har skiftat under åren, i dag ingår FMS i Marcon Gruppen som har sitt säte i Ängelholm, Marcon Gruppen är också ägare till Svensk Sjöentreprenad AB, Stockholms Vattenentreprenader AB (SVENTAB), Marcon Teknik AB samt Marcon Windpower AB.

Policy

Verksamhet

Vi skall verka för ständiga förbättringar i en långsiktig relation med våra kunder och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling till gagn för människor, miljö och kulturarv. Vi skall vara den naturliga partnern för professionella beställares vattenverksamhet.

Detta uppnås genom att:

  • Beakta vår policy vid inköp och produktutveckling
  • Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare
  • Engagera personalen i vårt miljö- och kvalitetsarbete genom aktivt ledarskap, utbildning och dialog
  • Genom välutbildad personal och god teknikanvändning skall vi verka för en god arbetsmiljö
  • Erfarenheter från både kunder och oss själva skall systematiskt återföras, för att skapa konkurrenskraftiga, felfria produkter och god arbetsmiljö.
  • Ligga i framkant inom vårt affärsområde vad gäller personal, kompetens och teknik

Läs mer nedan.
Ladda ner hela vårt policy-dokument här

Läs vår verksamhetspolicy. Läs vår verksamhetspolicy här!

Länk till MarCon gruppens Personuppgiftpolicy

 

Certifikat

FMS är godkända för utförande av IWS av alla de ledande klassningssällskapen. FMS är också certifierat av de nordiska kraftbolagens organisation för kvalitetssäkring av underleverantörer Achilles. Nedan finner du länkar till respektive organisations externa hemsida samt nedladdningsbara versioner av våra certifikat.

IWS (In Water Survey)

Kvalitetssäkring

ISO-certifiering