Vår inriktning är nybyggnation, service, underhåll och utförande kring faciliteter i anslutning till vatten. Vi erbjuder kompletta eller delåtaganden inom följande områden.

“Vi gör som vi säger”

Se gärna vår film om
anläggning och dykeri

Våra samarbetspartners