Skip to main content

Bygg- och anläggningsföretag

MarCon gruppens bolag samarbetar med de flera Bygg- och anläggningsföretagen i Sverige. Ofta har projektet föregåtts av en sjömätning eller statusbedömning av MarCon Teknik AB.

I många projekt utför vi ovan- eller undervattensarbete i nära samband med arbete på land. Våra erfarna dykare är licensierade att svetsa, forma och gjuta både ovan och under vatten.

I vissa projekt muddrar vi. Muddring innebär schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. Muddring kan utföras genom att spränga, gräva eller suga upp material exempelvis i syfte att fördjupa en farled eller hamn.
Muddring kan också utföras av andra skäl exempelvis för utvinning av sand och grus.
Vi utför olika typer av muddringsarbeten med specialinriktning på svårare typer av muddring på grunda vatten och/eller i förorenade massor. Inom detta område utför vi även stödbanksfyllningar och erosionsskydd med sten, gabioner eller betongmadrasser.

Exempel på våra samarbetspartner är:

 • ABB AB
 • Baltic Offshore Kalmar AB
 • Barslund AB
 • Borealis AB
 • COWI AB
 • E.ON
 • HSB Bostad AB
 • JM Entreprenad AB
 • MMT Group AB
 • NCC AB
 • PEAB Sverige AB
 • Ramböll Sverige AB
 • Skanska Sverige AB
 • Statkraft Sverige AB
 • Sweco AB
 • Svenska Kraftnät
 • Svevia AB
 • Tyrens AB
 • Veidekke Entreprenad AB
 • Vattenfall Vattenkraft AB
 • WSP Sverige AB
 • Öresundsbro Konsortiet