Skip to main content

Fartygs-dykeri

Inom detta område erbjuder vi specialtjänster för handelsfartyg såsom förlängda dockningsintervaller genom IWS (In Water Survey) och förbättrad bränsle-ekonomi genom skrovrengöring:

IWS – In Water Survey

För att förlänga ett fartygs dockningsintervall kan man ersätta besiktningen av undervattensdelen, vilken normalt utförs i torr- docka, med en In Water Survey. Den personal som genomför denna typ av undersökningar har genomgått särskild utbildning, varvid läroplanen och de instruktioner som ligger till grund för arbetet, granskats och godkänts av olika klassningssällskap.

DE ¬†OMR√ÖDEN SOM UNDERS√ĖKS OCH DOKUMENTERAS √ĄR:

  • Bog och F√∂r
  • Flatbotten
  • Bogpropeller
  • Propellrar
  • Skrovsidor och slag
  • Roder
  • Slingerk√∂lar

Vi har godk√§nnande fr√•n: Lloyd’s register, Det Norske Veritas-Germanischer Lloyds, RINA,¬†ABS och Bureau Veritas.

Se våra certifikat

Se vår film om
fartygsrelaterade tjänster

Kontakta oss

Vi strävar efter att uppfylla Era krav och att Ni alltid ska få en slutprodukt med rätt kvalitet. Vi tror att vårt kunnande och vår flexibilitet i förening med en positiv anda hjälper oss att säkerställa de krav Ni kan komma att ställa på oss.

Skrovrengöring

En ökad bränsleförbrukning hos ett fartyg kan ofta bero på att skrovet är beväxt. En snabb och effektiv metod att åtgärda detta är att rengöra med hjälp av högtrycksvatten och ROV.

Rengöringen kan normalt utföras vid kaj under fartygets lastning och lossning. Beväxtningen avlägsnas utan att skrovfärgen skadas. Med planerade rengöringsintervaller kan dessutom med fördel miljö- vänliga färger användas.

Blindflänsning av sjöanslutningar

En mycket snabb och säker metod vid reparation, kontroll och utbyte av bottenventiler och anslutningsrör kan göras med dykare och blindflänsar. Med denna metod kan dessutom torrsättning vid haveri på sjöanslutningar undvikas.

Polering och slipning av propellrar

En ytterligare väg till minskad bränsleförbrukning är via ett kontinuerligt propellerunderhåll. Med specialkonstruerade maskiner särskilt anpassade för slipning och polering kan vi garantera ett utmärkt resultat. I utvecklingen av utrustningen har vi samarbetat med bl.a. Lips Ltd och Nakashima Propeller Ltd.