Skip to main content

MarCon gruppen AB

Moderbolaget förvaltar koncernens tillgångar i form av maskiner och fastigheter.

För att kunna erbjuda Er våra tjänster på ett ännu bättre och effektivare sätt så har vi organiserat den dagliga verksamheten i olika dotterbolag.
Det blir både enklare och mer fördelaktigt för våra kunder och samarbetspartners.

För att fortsätta vara flexibla och för att kunna säkerställa de krav och önskemål Ni kan komma att ställa, så kommer vi naturligtvis överföra tidigare vunnen erfarenhet till Era projekt.

Svensk Sjöentreprenad AB

Svensk Sjöentreprenad AB (SSE) är bolagen där entreprenadverksamheten bedrivs från. Detta inriktning på bl.a.: nybyggnation, service, underhåll och utförande kring faciliteter i anslutning till vatten.
Inom detta område erbjuder vi kompletta- eller delåtaganden avseende bl.a.: hamnar, kajer, bryggor, fyrar, broar, kraftverk m.m. Genom ett unikt och mångårigt samarbete med olika anläggnings- och förvaltande företag kan vi erbjuda Er ett brett kunnande inom dessa områden.

Våra speciella tjänster riktade mot fartyg och handelsflottan bedrivs i GBG med särskilda certifikat för detta bolag.

Via våra etableringar kan vi ge våra kunder snabba etableringar och uppnå optimala resultat.

Marcon Teknik AB

Marcon Teknik AB (MTE) är bolaget där verksamheten med inriktning på bl.a.: statusbedömning, sjömätningar, kontroller, undersökningar och projektering kring faciliteter i anslutning till vatten kommer att bedrivas.

Vi har bl.a. sedan början av 1980-talet i nära samarbete med olika hamnförvaltningar, kommuner, kraftbolag samt övriga förvaltande företag, medverkat vid statusbedömning och projektering av olika anläggningar. Vi har genom detta skaffat oss ett omfångsrikt know-how kring en stor mängd konstruktioner.

Via v√•ra etableringar i Stockholm, Malm√∂, √Ąngelholm och S√∂lvesborg kan vi ge v√•ra kunder snabba etableringar och uppn√• optimala resultat.

Arbete utomlands

Flera av våra projekt är utomlands. Vi arbetar bl.a. med att bygga en väg på pelare runt ön Reunion och med världens största hamn i Marocko.

Stockholms Vattenentreprenad AB

Stockholms Vattenentreprenader AB (SVENTAB) har varit yrkesverksamma som undervattensentreprenörer sedan mitten av 1970. Vi är ett dykeriföretag med säte i Stockholm men vi utför även dykeriuppdrag i övriga delar av landet. Våra uppdrag består av reparationer och nyproduktioner gällande broar, kajer, sjöförlagda ledningar, undersökningar, inspektioner mm. Hänvisning för rekommendationer kan på begäran lämnas på samtliga de byggföretag och kommuner för vilka vi under 30 års tid utfört arbeten åt.

Via våra etableringar i Stockholm och Härnösand kan vi ge våra kunder snabba etableringar och uppnå optimala resultat.

Pressrelease
MarCon gruppen AB förvärvar genom en inkråmsaffär verksamhet och inventarier från Pampas Marinentreprenad AB. Tillträdesdagen är 31:a Januari 2020 och efter detta datum drivs verksamheten vidare genom Stockholms Vattenentreprenader AB (Sventab).

För mer info från VD, se denna länk: https://www.sse-ab.se/organisation/sventab/

Marcon Wind Power AB

Marcon Wind Power AB (MWP) and its affiliated companies, represents fields of expertise that includes all aspects of Underwater and Marine works associated with the installation and maintenance of Wind Power plants as well as other structures within the marine environment.