Skip to main content

Marin Service

Inom detta område erbjuder vi kompletta åtaganden i samband med nybyggnation och ombyggnad av anläggningar i vatten eller i dess direkta närhet. Dessutom erbjuder vi ett brett spektrum av åtaganden från våra effektiva flytande enheter, såsom pålslagningar, fyr-installationer, grundläggningar kabelspolningar m.m.

Erosionsskydd för kajer och konstruktioner i vatten.

Ett sätt att åtgärda detta är att säkra botten med någon form av erosions- skydd. Ett effektivt och säkert system är att utföra detta med länkplattor i betong kombinerat med platsgjuten betong. Länkplattan har en unik design som gör att den kommer att följa framtida erosionskrafters påverkan. Betongmadrasser  typ Tecomatic eller Gabioner, vilket är madrasser fyllda med sten, är tillika en frekvent använd metoder för att motstå erosion.

Katodiskt skydd för stålkonstruktioner

Korrosion på konstruktioner under vatten uppträder i regel som gropfrätning. Korrosionshastigheter på 0.3 till 0.4 mm/år är inte onormalt. Genomfrätning av en spont kan uppträda redan efter 20-25 år, vilket kan förorsaka att fyllnadsmaterialet i kajen vaskas ut och sättningar och ras uppstår i kajen. Den högsta korrosionshastigheten uppträder i regel mellan vattenytan och cirka en meters djup. Angreppen kan effektivt stoppas genom att ett katodiskt skydd installeras och detta kan appliceras när som helst under konstruktionens livslängd. Att önskad effekt har uppnåtts kontrolleras och säkerställs därefter via potentialmätning.

Kajreparationer och övrigt anläggningsdykeri

Vi har även en mycket bred erfarehet av att genomföra de flesta övriga typer av uppdrag, som:

 • Svetsning av p√•seglingsskador
 • Kapning av st√•l genom undervattensbr√§nning
 • Olika typer av betongarbeten
 • Reparation av betong och st√•lp√•lar
 • Montage av dagvattengenomf√∂ringar
 • Fendermontage
 • K√§rnborrning och vajers√•gning
 • Spr√§ngning

Kontakta oss

Vi strävar efter att uppfylla Era krav och att Ni alltid ska få en slutprodukt med rätt kvalitet. Vi tror att vårt kunnande och vår flexibilitet i förening med en positiv anda hjälper oss att säkerställa de krav Ni kan komma att ställa på oss.

Avstängningar

I samband med att olika åtgärder vidtas i en kraftstation, så måste vattenvägarna vid många tillfällen torrläggas. Ett flertal olika moment sker i samband med en avstängning och där kan vi erbjuda oss att medverka till att arbetet utförs effektivt och rationellt genom t ex:

 • Rensning och schaktning framf√∂r luckpartier
 • Montage av avb√§rarbalkar
 • Montage av n√•lar eller s√§ttare

Betongarbeten

Den betong som finns i intags- och utloppskanaler i en kraftstation är utsatt för stora påfrestningar. Som alternativ till avstängning kan vi erbjuda oss att utföra en stor del av dessa arbeten under vatten, bl a:

 • Reparation av sl√§nter
 • Reparation av glaciser
 • Reparation av intagskanaler och luckpartier
 • Reparation av sugr√∂r

Våra tjänster vid broar

Vi har med vår dykeriteknik och vår sakkunskap deltagit i praktiskt taget samtliga projekt i samband med E6:ans och västkustbanans förändringar genom halland under 90-talet. Dessa uppdrag har innefattat en rad olika moment, som ställt stora krav på ykeskunskap och flexibilitet inom organisationen. Vi har bl.a. genomfört:

 • Schakter inom och utanf√∂r sponter
 • Kapning av betong och st√•lp√•lar
 • Armering av grundplattor
 • Gjutning av brofundament
 • Utl√§ggning av erosionsskydd

Manitou 2150 Teleskoplastare

Manitou Teleskoplastare¬†‚ÄstEn flexibel arbetsmaskin med b√•de vajerspel (vinsch) och lastgafflar som ¬†kan s√§ttas upp p√• arbetsplatser antingen via trailer eller om distansen inte √§r f√∂r l√•ngt iv√§g,¬†med hj√§lp av egen framdrivning.¬†Teleskoplastaren √§r idealiskt f√∂r arbete i hamnar och kajer eller ombord p√• v√•ra flytande enheter med sin stora flexibilitet.

Teknisk data:

Tillverkningsår: 2008
Lyftkapacitet gafflar: 5000 kg
Lyftkapacitet vinsch : 3000 kg
Typ av bom: hydraulisk
Max lyfthöjd: 20,6 m
Horisontell räckvidd : 12,65 Р18, 1  m
Motor: Mercedes Benz 150 hk
Egenvikt: 16,4 ton
Max hastighet: 36 km/h

Pålning för bryggor och dylikt

En av v√•ra specialiteter √§r att sl√• p√•lar och bygga bryggor. V√•r p√•lningsutrustning √§r kraftig och l√§tthanterlig. F√∂r detta anv√§nder vi oss av v√•r hydrauliska hejare med en slagenergi av 1800 Joule och 450 slag per minut. Hydraulhejaren v√§ger 1100 kg. Den kan driva ner kraftig r√§ls i h√•rda material som kalkberg och liknande. Vi har styrningar f√∂r olika p√•ltyper. En 12 meter h√∂g p√•lmast, som monteras p√• v√•r arbetskatamaran Smart √§r tidsbesparande vid st√∂rre arbeten.. P√•lningsarbete kan utf√∂ras fr√•n¬†BJ√ĖRN pr√•men¬†eller fr√•n en mindre katamaran. Det √§r √§ven m√∂jligt att utf√∂ra arbete med hj√§lp av v√•rt frist√•ende hydraulaggregat och kran.

Spontslagning

Vår utrustning är lätthanterlig men ändå slagkraftig. Spontning utföres lämpligen från någon av arbetskatamaranerna eller från kran som står på land. Vi har naturligtvis styrningar för olika sponttyper.

Vattenbilning

Vattenbilning är en snabb och effektiv metod för att avlägsna betong utan att skada omgivande anläggningar och strukturer. Vår PP 550 är installerad i en 20 fots container som möjliggör enkel och lättillgänglig etablering. Den höga verkningsgraden säkerställer mycket positiva resultat vad avser både framdrift och ekonomisk fördelaktighet. Grunddata

 • Tryck, max: 1000 Bar
 • Vattenfl√∂de: 227 L / min
 • Pump: Triplex
 • Effekt: 419 kW
 • Motor: Volvo TAD 1631, 565 kW
 • Container: 20 fot, vikt 9 ton
 • Bygg√•r: 2003

Skydd för undervattenskablar

Att bädda ner kablar och rör i bottenmaterialet är det effektivaste sättet att skydda dessa dyrbara anläggningar. Vi har specialiserat oss på kabelnedgrävning och utvecklat denna metod, baserat på vår kunskap om flödesteknik och om hydrodynamisk transport av uppslammat material. Med denna utrustning spolar vi upp en kabelgrav i sjöbottnen, sänker ner kabeln och låter det uppvirvlade bottenmaterialet sjunka tillbaka och täcka kabeln. Anläggningen består av en stålram på hjul och arbetar med vattenpumpar ombord på fartyget, till vilket den är förenad med slangar. Kabelgravens djup kan ställas in mellan 0,5 och 2 meter.

√Ėvriga tj√§nster vid kraftstationer

Ett flertal andra uppgifter kan lösas under vatten för att minimera avstängningstider samt ge möjlighet till rationell planering av underhållsåtgärder, bl a:

Rensning av intagsgaller
Montage av intagsgaller
Montage av flödesmätare
Montage av brunnar och rör till peglar
Statusbedömning av dammar och övriga konstruktioner