Skip to main content

Muddring

Muddring innebär schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. Muddring kan utföras genom att spränga, gräva eller suga upp material exempelvis i syfte att fördjupa en farled eller hamn. Muddring kan också utföras av andra skäl exempelvis för utvinning av sand och grus. Vi utför olika typer av muddringsarbeten med specialinriktning på svårare typer av muddring på grunda vatten och/eller i förorenade massor. Inom detta område utför vi även stödbanksfyllningar och erosionsskydd med sten, gabioner eller betongmadrasser.

Kontakta oss

Vi strävar efter att uppfylla Era krav och att Ni alltid ska få en slutprodukt med rätt kvalitet. Vi tror att vårt kunnande och vår flexibilitet i förening med en positiv anda hjälper oss att säkerställa de krav Ni kan komma att ställa på oss.