Skip to main content

Stockholms Vattenentreprenader AB

Vi har varit yrkesverksamma som undervattensentreprenörer sedan mitten av 1970 talet. Vi är ett dykeriföretag med säte i Stockholm och Härnösand men vi utför även dykeriuppdrag i övriga delar av landet. Våra uppdrag består av reparationer och nyproduktioner gällande broar, kajer, sjöförlagda ledningar, undersökningar, inspektioner mm. Hänvisning för rekommendationer kan på begäran lämnas på samtliga de byggföretag och kommuner för vilka vi under 30 års tid utfört arbeten åt.

Pressrelease
MarCon gruppen AB förvärvar genom en inkråmsaffär verksamhet och inventarier från Pampas Marinentreprenad AB. Tillträdesdagen är 31:a Januari 2020 och efter detta datum drivs verksamheten vidare genom Stockholms Vattenentreprenader AB (Sventab).

För mer info från VD, se denna länk: https://www.sse-ab.se/projekt/

sventab

Historik

Vi är ett av landets äldsta företag inom sjöentreprenad , dykeri och marine service. Sedan mitten av 70 talet har vi utfört entreprenader i alla tänkbara storlekar, samt varit en service partner till sjöfart, varv, kommuner,kraft och processindustri.

√Ągarstrukturen har skiftat under √•ren, Marcon-Gruppen i Sverige med sina bolag Marcon Teknik, Stockholms Vattentreprenader, Svensk Sj√∂entreprenad, Svenska Tungdykargruppen, DYKAB i Lule√•, Marcon Windpower ing√•r i Norskt aktienoterade bolaget ENDUR ASA.

Policy

Verksamhet

Vi skall verka för ständiga förbättringar i en långsiktig relation med våra kunder och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling till gagn för människor, miljö och kulturarv. Vi skall vara den naturliga partnern för professionella beställares vattenverksamhet.

Detta uppnås genom att:

  • Beakta v√•r policy vid ink√∂p och produktutveckling
  • Uppn√• eller √∂vertr√§ffa st√§llda krav fr√•n v√•ra kunder och lagstiftare
  • Engagera personalen i v√•rt milj√∂- och kvalitetsarbete genom aktivt ledarskap, utbildning och dialog
  • Genom v√§lutbildad personal och god teknikanv√§ndning skall vi verka f√∂r en god arbetsmilj√∂
  • Erfarenheter fr√•n b√•de kunder och oss sj√§lva skall systematiskt √•terf√∂ras, f√∂r att skapa konkurrenskraftiga, felfria produkter och god arbetsmilj√∂.
  • Ligga i framkant inom v√•rt aff√§rsomr√•de vad g√§ller personal, kompetens och teknik

Läs vår:

Hållbarhetspolicy

Versamhetspolicy

Personuppgiftspolicy

Certifikat

Kvalitetssäkring

ISO-certifiering

3:e part kontroll: Svensk Certifiering AB