Stockholms Vattenentreprenader AB

Vi har varit yrkesverksamma som undervattensentreprenörer sedan mitten av 1970 talet. Vi är ett dykeriföretag med säte i Stockholm men vi utför även dykeriuppdrag i övriga delar av landet. Våra uppdrag består av reparationer och nyproduktioner gällande broar, kajer, sjöförlagda ledningar, undersökningar, inspektioner mm. Hänvisning för rekommendationer kan på begäran lämnas på samtliga de byggföretag och kommuner för vilka vi under 30 års tid utfört arbeten åt.

Pressrelease
MarCon gruppen AB förvärvar genom en inkråmsaffär verksamhet och inventarier från Pampas Marinentreprenad AB. Tillträdesdagen är 31:a Januari 2020 och efter detta datum drivs verksamheten vidare genom Stockholms Vattenentreprenader AB (Sventab).

För mer info från VD, se denna länk: https://www.sse-ab.se/projekt/

sventab

Historik

Vi är ett av landets äldsta företag inom sjöentreprenad , dykeri och marine service. Sedan mitten av 70 talet har vi utfört entreprenader i alla tänkbara storlekar, samt varit en service partner till sjöfart, varv, kommuner,kraft och processindustri.

Ägarstrukturen har skiftat under åren, i dag ingår Sventab i Marcon Gruppen som har sitt säte i Ängelholm, Marcon Gruppen är också ägare till Svensk Sjöentreprenad AB, Frog Marine service, Marcon Teknik AB samt Marcon Windpower AB.

Policy

Verksamhet

Vi skall verka för ständiga förbättringar i en långsiktig relation med våra kunder och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling till gagn för människor, miljö och kulturarv. Vi skall vara den naturliga partnern för professionella beställares vattenverksamhet.

Detta uppnås genom att:

  • Beakta vår policy vid inköp och produktutveckling
  • Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare
  • Engagera personalen i vårt miljö- och kvalitetsarbete genom aktivt ledarskap, utbildning och dialog
  • Genom välutbildad personal och god teknikanvändning skall vi verka för en god arbetsmiljö
  • Erfarenheter från både kunder och oss själva skall systematiskt återföras, för att skapa konkurrenskraftiga, felfria produkter och god arbetsmiljö.
  • Ligga i framkant inom vårt affärsområde vad gäller personal, kompetens och teknik

Läs mer nedan.
Ladda ner hela vårt policy-dokument här

Läs vår verksamhetspolicy. Läs vår verksamhetspolicy här!

Länk till MarCon gruppens Personuppgiftpolicy

Certifikat

Kvalitetssäkring

ISO-certifiering