Skip to main content

Dubbelspårutbyggnad Hamnbanan Göteborg

By 24 maj, 2021FMS, Nyheter, Projekt, SSE, Sventab

Dubbelspårutbyggnad Hamnbanan Göteborg

Byggherre är Trafikverket. Huvudentreprenör är Skanska. Underentreprenör är bl.a. Svensk Sjöentreprenad.

Hamnbanan är riksintresse för kommunikation och säkerställer transporterna till Göteborgs Hamn och övrig industri på västra Hisingen. I anslutning till Hamnbanan finns även områden av riksintresse för industriell produktion.

Syftet med dubbelspårsutbyggnaden på Hamnbanan är att säkerställa framtida godstransporter på järnväg till och från Göteborgs hamn och övrig industri på västra Hisingen med rimliga konsekvenser för trafik, påverkan på omgivning och kostnader.

Bilderna visar när vi dyker i spontgrop med stora utmaningar gällande sikten.

Status:
2020 – 2024

När:
Bilderna är tagna i maj 2021.

Var:
Hisingen, Göteborg.

Resurser:
SSE/FMS Dyklag