Skip to main content

2011-04-21 Bryggreparationer utförs på båtbryggorna i Norra hamnen. Vi byter ut befintligt virke såsom bärlinor och trall och ersätter dessa med nya.