Skip to main content

2010-07-15 Reparationsarbeten på delar av bron. Nytillverkning och komplettering av avvisarverk i stål och trä utföres samt reparation av ledverk och gångbryggor i trä. Vår egen Jack-up rigg Jack III lämpar sig utmärkt för arbetet.