Skip to main content

SSE är underentreprenör åt Skanska Sverige AB för uppförande av nytt färjeläge, FL10.

Vårt uppdrag: Bottenform för krönbalk ca 400 lpm, muddring och avjämning för erosionsskydd, placering och positionering av ca 110st länkplattor á 11 ton, gjutning av ca 4000m2 erosionsskydd, uppförande av 11st bottenboxar för fenderfundament.

Resurser:
– 2-3st Dyklag
РSjögrip inkl. Bogserbåt, pråmar och grävmaskin.
– Sound Stabiliser samt mobilkran.