Skip to main content

2011-04-11 Skeppsbrokajen med närliggande område har målet är att ge Västervik ett tydligare intryck som sjöstad. Vi utför kajreparation i form av ny stålspont med en ny platsgjuten krönbalk.