Skip to main content

MarCon gruppen har förvärvat Stockholms Vattenentreprenader AB. SVENTAB bedriver en liknande verksamhet som Marcongruppen företrädesvis i Stockholm / Mälardalen. Vi är övertygade om att förvärvet kommer vara positivt för båda verksamheterna och vår ambition är att positionera SVENTAB som det ledande dykföretaget i Stockholmsregionen på samma sätt som övriga bolag i MarCon- gruppen är på sina geografiska etableringar.