Skip to main content

2011-06-28 Fenderflyttning till en annan del i hamnen. Nytillverkning och gjutning av nya bottenstöd samt svetsning för nya fästen.