Skip to main content

Svensk Sjöentreprenad har på uppdrag av Kronofogdemyndigheten i Malmö framgångsrikt bärgat fiskemotorbåten Sundland som gick på grund vid Lernacken jämte Öresundsbron för fyra år sedan. Båten var sönderdelad i flera delar. Arbetet har bedrivits med dyklag och arbetsmaskiner från fartyget M/S Frida samt mudderfartyget M/S Sjögrip med pråmar. Flera ton blandskrot och över 250 m3 trä har lyfts upp från havets botten. Skärmlänsar och absorbtionslänsar har använts för att fånga upp kvarvarande olja. Allt avfall har lämnats till vår underentreprenör som utfärdat återvinningsintyg.