Britta och Lisa

2 st 117 m3 tät pråm

Ladda ner faktablad (pdf-dokument)

General:

Type: Split Hopper Barge
Built: 1999, Baars Confleat BV, Holland
Flag: Swedish
LOA: 41,00 m
Breadth: 7.29 m
Draft – molded: 2.50 m
Draft – not laden: 0,60 m Draft –
laden: 2,43 m
Port of registry: Malmö, Sweden

Hopper:

Length: 41,00 m
Breadth: 7,32 m
Capacity: 238 cbm