ROV – remotely operated vehicle

ROV är en fjärrstyrd “undervattensrobot” som används vid olika typer av inspektioner och arbeten under vatten.  ROV har en fantastisk manöverförmåga inte minst viktigt vid inspektioner.

Ladda ner faktablad (pdf)