Skip to main content

Frog Cygnus

Ett lättmanövrerat och välanpassat arbetsfartyg för skärgård och kust

Ladda ner faktablad (pdf)

Teknisk data:

Byggd: 1990 Mariehamn
Hemmahamn: Göteborg
Anropssignal: SFQN
Längd: 20,3 m
Bredd: 6,05 m
Bruttotonnage: 93 ton

Utrustning:

-Radar
-Multibeamekolod
-Dubbla kartsystem (Adveto + Olex)
-HIAB-kran 3 ton
-Isklass I
-Dykutrustad
-Stort akterdäck, akterramp samt stora invändiga kontors- och besättningsutrymmen.