Skip to main content

SSE har med lyckat resultat bärgat och destruerat ett fiskemotorfartyg på uppdrag av Kronofogdemyndigheten.
Skeppet var i dåligt skick och två stora mobilkranar hjälpte SSE lyfta upp fartyget på land.
Destruktion har skett och skrotningsintyg har utfärdats.
Karlskrona kommun är mycket nöjda med att fartyget avlägsnats.