Skip to main content

SSE har framgångsrikt utfört omfattande sjöledningsarbete med schaktning och montage av pumpstation vid Skår-Simmenäs. Arbetsstyrkan har bestått av dyklag, anläggningsarbetare och grävmaskinist. Projekttiden var från sept till dec 2014.