Skip to main content

Skåneterminalen Helsingborg,
Helsingborg Hamn AB

SSE har förtjänstfullt utfört reparation av  9 st pålar och ett större antal pålskarvar samt monterat ishylsor för fortsatt lång livslängd. Arbetsstyrkan har bestått av Dyklag 3 man och projekttiden var fördelat på 3 månader.