Skip to main content

Västhamnen Helsingborg

SSE har framgångsrikt utfört omfattande reparation av kassun efter påkörningsskador.  Vi har vattenbilat bort den skadade delen, byggt nya formar och gjutit ny kassun i flera etapper. Arbetsstyrkan har bestått av Dyklag 3 man och projekttiden var 8 veckor.