Skip to main content

SSE har renoverat och förbättrat kajer åt Fortifikationsverket.
Resursen har varit arbetsfartygen Frida och Filip med dyklag.