Skip to main content

SSE har utfört reparation av kassun efter påkörningskada åt Helsingborgs hamn. Vi har vattenbilat bort den skadade delen, byggt nya formar och gjutit ny kassun i flera etapper. Arbetsstyrkan har bestått av Dyklag 3 man och projekttiden var 7 veckor.