Skip to main content

2013-11. Svensk Sjöentrepenad har arbetat tillsammans med Vattenfall och framgångsrikt frilagt en skadad exportkabel, felsökt kabeln och slutligen täckt den nya kabeln med sten för att skydda den mot yttre påverkan. Arbetet har bedrivits med dyklag och arbetsmaskiner från Sound Supporter och grävmaskinen på Sjögrip samt bogerbåt Sound Castor med pråmar.