Skip to main content

SSE har tillsammans med Baltic Offshore framgångsrikt arbetat med ett vindkraftsparksprojekt om 16 vindkraftverk samt två exportkablar cirka 5 km öster om Kårehamn på östra Öland.

Svensk Sjöentreprenad har ansvarat för:
o Dykeriarbeten
o Indrag av kablarna i fundamenten
o Lyft och transport av materiel nödvändigt för indragen till/från fundamenten
o Schaktning och återfyllning av kabeldike och skarvgrop vid landfästet

Arbetet har bedrivits med dyklag, Jack-up Sound Prospector och arbetsbåt Sound Provider.