Skip to main content

Vi utför nybyggnation i KEMIRAS industrihamn. Arbetet omfattar formning, armering och gjutning av ny krönbalk samt gjutning av nytt erosionsskydd.