Skip to main content

2012-09-15. Avslutat projekt i Lincs Offshore Windfarm Site. Sound Provider och Sound Prospector är nu på väg hem.