Skip to main content

2012-11. Ny Fast Crew Supplier av typen Twin Axe kommer att levereras i slutet av november. Den kommer att vara stationerad i
Klagshamn och transportera servicemän och reservdelar ut till vindkraftverken i Vattenfalls vindkraftpark Lillgrund.
Fartyget kommer att gå i charter för Vattenfall.